TKI-projekti

TKI-PROJEKTI: Simulaatio patologian prosessista

Tarkoituksena oli luoda simulaatio-pedagogiikkaan pohjautuva legopalikoilla toteutettava simulaatiopeli, jossa tarkastelun kohteena on patologian laboratorioprosessi jatkuvan parantamisen näkökulmasta.

Simulaatiopeli toteutettiin yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan patologian laboratorion ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa, missä HAMK:n opettajaopiskelija toimi projektipäällikkönä.

Tavoitteena oli kehittää opetusta ja valmistaa opiskelijoita työelämän haasteisiin, mutta samalla tuotettiin työkalu työelämän prosessien kehittämiseen.

Translate »