Ammatillinen opettaja

AMMATILLINEN OPETTAJA (AmO)

Olen AmO eli ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistunut opettaja. Opettajankoulutuksessa olen oppinut oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Olen oppinut opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, dialogin taitoja, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä.

Ylävalikosta pääset tutustumaan syvemmin osaamiseeni.

TAVOITTEET TULEVAISUUTEEN

Opettajaopinnot olivat jälleen yksi etappi osana ammatillista kasvuani. Jatkossa kehitän pedagogista osaamistani yhdessä johtamisosaamiseni kanssa. Pedagogisena ja dialogisena johtajana johdan osaamista ja työyhteisöäni kohti oppivaa organisaatiota. Uskon, että pedagogisen johtamisen avulla voidaan tukea verkostoitunutta ja yhteisöllistä asiantuntijuutta parempaan suoristuskykyyn.

Toisena tavoitteenani on hyödyntää yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja ja verkkopedagogiikkaa. Uusien innovatiivisien koulutusratkaisujen löytäminen näiden kahden tematiikassa kiinnostaa suuresti. Olisi mielenkiintoista olla rakentamassa jotain uutta tulevaisuudessa, sillä olenhan diginatiivi ja nämäkin nettisivut olen itse näpytellyt. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos osaamiseni kohtaa tarpeesi.

Translate »